Medicon Weekend

Uppbyggnad av ett helt nytt möteskoncept inom Life Science​

BAKGRUND:På Medicon Village i Lund arbetar hela värdekedjan från forskare till innovatörer och företagare tillsammans under gemensam flagg för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Att vara del i Medicon Village är att vara del i en samverkande gemenskap. Medicon Village erbjuder mötesarenor för idéutbyte med den klara målsättningen att skapa tillväxt. Inom anläggningen fanns i november 2015 cirka 1200 arbetsplatser i mer än 100 organisationer. Medicon Village AB ägs av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.

UTMANING: Medicon Village uppfattas av många primärt som ett fastighetsbolag. Fler behöver därmed få kännedom om att man verkar aktivt för att skapa en attraktiv mötesplats för hälsa och bättre liv.​​

VÅRT UPPDRAG: Skapa ett större gränsöverskridande möte inom Life Science som stärker Medicon Village varumärke och har potential att bli årligt återkommande. Eventets innehåll ska kunna användas för kommunikation i sociala medier.RESULTAT: I samarbete med Region Skåne och Lunds Universitet lanserade Medicon Village under hösten 2015 eventet Medicon Weekend. Ett event fördelat över fyra block under två dagar och med över 60 föredragshållare resp 40 deltagande utställare. Ett fartfyllt och kreativt programupplägg gav positivt resultat och uppföljningen visar bl a att närmre 9 av 10 vill besöka Medicon Weekend igen och kan också tänka sig att rekommendera eventet för andra.

Se ett konkret resultat från mötet när samverkan är som bäst – hur ”The Challenge” ledde fram till en skrivelse till ministrar gällande samlad cancersatsning: http://www.mediconvillage.se/sv/news/2015/10/uppmaning-till-ministrar-fr%C3%A5n-expertpanel-s%C3%A5-skapar-vi-en-b%C3%A4ttre-cancerv%C3%A5rd-med-kortare


Exempel på rapportering från media:

Se även bildspel från mötet, med ett axplock av de som fanns på plats: