En festlig personaldag

Möten som framgångsrikt förändrar och förenar​ - uppskattade av alla!

BAKGRUND: VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i Sydvästra Skåne och som även har hand om avfallshanteringen i Burlöv och Malmö. I organisationen finns ca 300 personer och man har historiskt haft enklare gemensamma sammankomster av lekfull festkaraktär kring vår/sommar.

UTMANING: Omvandla den årliga sommarfesten till en festlig personaldag där konkreta mål och budskap ligger till grund för programinnehållet. Involvera ledningsgrupp i både produktion och genomförande. Programmet ska attrahera samtliga anställda vid VA SYD och vara en mix av nytta och nöje. Eventet som helhet ska leva länge och engagera på flera plan.

VÅRT ​UPPDRAG: Hur skapar vi ett event som är tillräckligt underhållande och pleasurebetonat för de som vill behålla den tidigare personalfesten och samtidigt tillräckligt innehållsrikt för ledningen som vill skapa ett nytt, utvecklat koncept med ett mer verksamhetskopplat programupplägg? 

RESULTAT:​ I början av april bjöds medarbetarna vid VA SYD in till en filmtävling (kopplad till organisationens värdegrund) där samtliga kunde deltaga. De korta filmerna skapades med smartphones och över 50 (!) medarbetare deltog i tävlingen (de flesta i genren: dokumentära komedier). En jury valde ut ett antal filmer som sedan presenterades på eventets hemsida (intranet). Över 250 personer röstade därefter fram vinnande film. Fyra av filmerna användes under personaldagen (i presentationer av ledningsgruppen) för att exemplifiera de olika värdeorden. Personaldagen genomfördes under festliga former med Ola Selmén som fartfylld och energirik moderator och med flera spännande föredrag samt interaktiva workshops där samtliga anställda medverkade aktivt. I en uppföljning efter eventet ställde sig i stort sett samtliga anställda positiva till det nya upplägget. Inspirera-Involvera-Engagera… så bygger vi ambassadörer!​