LIVE

Teamutveckling och säljande beteende vid möten och event

BAKGRUND: ”Evenemang är en central del inom marknadsföring. Det intryck som

kunderna får av oss när de träffar oss på olika evenemang är en viktig del

av vårt varumärkesbyggande arbete. Vi lägger mycket tid och energi på

att utforma våra möten och då är det viktigt att vi uppfattas som engagerade

och proffsiga i genomförandet. Att ha ett väl inarbetat och motiverat

gäng som är vana vid att representera företaget skapar trovärdighet

samtidigt som det ökar vår flexibilitet.

Konkurrensen inom en mötesintensiv bransch som vår är stenhård och det

gäller att ta varje chans att sticka ut och göra skillnad. Vi har sedan lång

tid tillbaka tydliga riktlinjer för vårt uttryck genom logotype, grafik bilder

etc. Idag sätter vi också fokus på det personliga mötet och hur vi just där

kan göra stor skillnad genom att agera starkt och tydligt på ett sätt som

ligger i linje med vår värdegrund.”

- Ingemar Helgesson, chef marknad och kommunikation Länsförsäkringar Skåne

UTMANING: Hur får vi teamet att visa mod och våga gå utanför sin egen komfortzon? Vilken typ av verktyg behöver en organisation för att verkligen göra skillnad i sina möten? Hur blir våra möten, stora som små, en konkurrensfördel för oss?

VÅRT ​UPPDRAG: Utbilda, inspirera och engagera teamet till proffsigt agerande vid alla LIVE-tillfällen. Teamet skall efter utbildningen ha förståelse för eventproduktionens olika delar och se sin egen roll i densamma. De skall dessutom kunna aktivera och förmedla företagets värdegrund på ett engagerat och naturligt sätt i ett event

RESULTAT:​ En boost som gav effekt i hela teamet! Med den ökade förståelsen för planering och produktion, i kombination med ett ökat engagemang, förväntas samtliga i teamet ta ett större personligt helhetsansvar för eventens genomförande. Rollspel kopplat till LIVE-situationer maximerar förutsättningarna att skapa kontakter och agera säljmässigt LIVE. Övningar kring storytelling och elevator pitches förenklar och förstärker kommunikationen. Detta team kommer med all sannolikhet att göra skillnad LIVE.​