Mässkoncept - Elfack

Aktiviteter som attraherar - besökare och egen monterpersonal!

BAKGRUND: Infratek är Nordens ledande leverantör av tjänster inom byggnation, drift och underhåll av kritisk infrastruktur. Koncernen har ca 1350 anställda och flera kontor i Sverige, Norge och Finland. Infrateks uppgift är att se till att den grundläggande infrastrukturen i samhället fungerar. De erbjuder ett brett utbud av tjänster inom elkraft, kollektivtrafik och belysning mm. Elfack är Nordens största mötesplats/mässa där hela elbranschen visar nya produkter och lösningar. 

Läs mer på: infratek.se respektive elfack.com.

UTMANING: Våga välja bort delar av Infrateks möjliga budskap (vilka är flera) för att sätta fokus på service.

VÅRT ​UPPDRAG: ​Dra besökare till montern och skapa ett upplägg/innehåll som triggar diskussion kring service och förlängd hållbarhet. Montern ska på ett lättsamt sätt visa det mervärde Infratek tillför genom sina serviceavtal. Monterupplägget ska också i sig underätta för personalen att aktivt driva diskussioner inom området.

RESULTAT:​ Upplägget av Infrateks monter lockade mässbesökarna och gav på ett naturligt sätt möjlighet till vidare samtal om exempelvis service och andra mervärden. Känslan i montern var positiv och lättsam vilket är en förutsättning för framgångsrikt mässarbete. Helt avgörande för slutresultatet är hur Infrateks medarbetare i nästa steg följer upp sitt mässarbete.