Vad vi gör​

​Den korta versionen:

På ett inspirerande och konkret sätt skapar vi mervärde för våra kunder och ger dem,
​genom unika möten och mötesplatser, power som märks och gör skillnad.​

Den lite längre varianten:

​Inspired Minds arbetar med affärsutveckling genom event på strategisk nivå för olika branscher. Uppdragen är ofta kopplade till marknads-, sälj- eller organisationsutveckling. I grunden menar vi att det handlar om kommunikation och om att optimera möten mellan människor.

Helt avgörande är att ett event ses som en investering på flera plan och för oss är det självklart att varje event är en naturlig del av företagets totala kommunikation. Därför arbetar vi nära våra uppdragsgivare med en helhetssyn på verksamheten. Läs gärna mer om hur vi arbetar med t ex digifysiska event.​

Ett framgångsrikt event har ett tydligt mål och levererar ett mätbart mervärde. Det kan vara ökad försäljning, starkare varumärke, lojalare kunder och/eller personal. Vår målsättning i förhållande till alla våra uppdragsgivare är att inspirera till ökat mod och handlingskraft i de event vi samarbetar kring.

Event your business

Vår device "Event your business" (och i den längre formen med tillägg av ​"Empower your people") grundar sig på följande budskap: Låt starka personliga möten och upplevelser leda din verksamhet framåt och nå på detta sätt hjärtat hos både kunder och egen personal.​

Vi tror också starkt på att det handlar om att bygga engagemang och vår ekvation för det är enkel  ->

Så här jobbar vi

Vi utgår från dina behov och förutsättning och diskuterar oss sedan fram till en gemensam plan för fortsatt arbete. Ibland handlar det om ett längre samarbete, ibland en mer konkret kortare insats. Vi gillar mixen av uppdrag och samarbetar också gärna  med andra engagerade och kompetenta specialister och partners i din närhet.

​I grunden ligger en analys som leder till ett konceptförslag. När detta är förankrat och accepterat ingår vi avtal och kör igång arbetet. Vi kvalitetssäkrar löpande vår produktion och håller ständigt ett öga på helheten. Efter genomförandet följer vi upp eventet i en gemensam diskussion.

Event management som interimsuppdrag

Hjulen snurrar​ just nu snabbare än någonsin och vi ser en trend att allt fler företag, i större eller mindre utsträckning, slår samman sina marknads-, kommunikations- och försäljningsavdelningar samt tillsätter Event Managers/koordinatorer för att säkerställa en helhet i kommunikationen och för att optimera de investeringar man gör. För organisationer som har behov av liknande insatser, d v s något längre och mer övergripande arbete med eventrelaterad kommunikation, erbjuder vi nu event management/coordination som interimsuppdrag.